اطلاعیه به اطلاع عموم اهالی م

اطلاعیه به اطلاع عموم اهالی محترم روستای قصابکلامیانده می رساند با توجه به اجرای طرح رفع حریم برق رسانی به روستا ، ورودی از سمت جاده منبع آب و طرح روشنایی معابر آن مسیر ، نسبت به پرداخت کمک هزینه (خودیاری) اعلام شده اقدام فرمایند. شورای اسلامی و دهیاری قصابکلامیانده

ادامه مطلب »

اطلاعیه به اطلاع عموم اهالی م

اطلاعیه به اطلاع عموم اهالی محترم روستای قصابکلامیانده می رساند با توجه به اجرای طرح رفع حریم برق رسانی به روستا ، ورودی از سمت جاده منبع آب و طرح روشنایی معابر آن مسیر ، نسبت به پرداخت کمک هزینه (خودیاری) اعلام شده اقدام فرمایند. شورای اسلامی و دهیاری قصابکلامیانده

ادامه مطلب »

اهداء یک دستگاه کولر به خانه ب

اهداء یک دستگاه کولر به خانه بهداشت روستای قصابکلامیانده با مشارکت نماینده محترم بابل آقای دکتر نجفی و معاونت بهداشتی شهرستان بابل. با تشکروقدردانی ازهمکاری دهیار و شورا و حجت السلام عباس شفیعی. بهورزخانه خانه بهداشت روستای قصابکلامیانده

ادامه مطلب »