خانه / اشعار بچه محل ها

اشعار بچه محل ها

اشعاری که توسط بچه محل ها سروده شده است.

شه مله ی ماه رمضون بلا ره

شه مله ی ماه رمضون بلا ره *** ماه رمضــــون نماشون بلا ره همـــــه ی روزه دارون بلا ره *** شه مــــسجد نماز خون بلا ره نبــــی الله ی دعـــاخون بلا ره *** آق عمــوی سحر خون بلا ره حــاج کاظم قـــرآن خون بلا ره *** سید حـسن نوحه خون بلا ره شــه مشتای …

ادامه مطلب »

چند رباعی در باره ی امام زمان

عزیز فاطمه پس کی می آیی ؟ ——– تویی ناز همه پس کی می آیی ؟ چرا امروز فردا می کنی تـو ؟ ——– تو دمساز همه پس کی می آیی ؟           ************************************* ای کـــــه تو دلبر و دلدار همه ——– نام تـــــو مـــــهدی و …

ادامه مطلب »

دلتنگی ها برای حرم امام رضا (ع)

  دلم برای گــنبد طـــلا ی تو تنگ شــده اســت ** دلم برای صـحن و ســــرای تو تنگ شده اسـت دلم برای آن همـــــه نـــورانـی ات حرمـــــت ** دلم برای ضــریح و بـــارگاه تو تنگ شده است دلم برای پـــنجره فـــولاد و صحن اســـماعیل ** دلم برای شفای مرضـــای تـــو …

ادامه مطلب »

مه ره یاد بییمو قدیمی تکیه

  مـــه ره  یـــاد بـــیـیمو  قـــدیـــمی  تــکــیه * ونـــه  دِلِــــه  آقـــا دار  اِسّـــا  بـییه ونــه  بـــغــل  داشـــتــمی  آشــــپزخـــــنــه * ونــــه  کـــنار داشــــتمی  نــو  تکیه دِرِس  وِنِـــــه  روبــــــرو  ســــقا خـــنـــــه * سقـــا نـــفار  زیــر هم  داشته  غفله   اَتـــی  ایــــن وَرتــــــِرِک  اتـــــاقِ دیـــگـــه * تـــابوت  دیّـــه همیــــن  اتــاق دِلِــه هیـــچ کــــس …

ادامه مطلب »

عشق یعنی …

عشق یعنی پَر زدن در بین خـــون * عشـق یعنی مرد میــــدان جنـــــون عشق یعنی زیر تانک پرپر شـــدن * در میان خاک و خو ن بی سر شدن عشق یعنی استخوان و یک پــلاک * قطعـــــه ای از پیکـــر مردان پاک عشق یعنی تیر و ترکش،بوی خون * قطع دست و پا در دشــت جنــــون …

ادامه مطلب »

چند رباعی درباره امام زمان (عج)

همه شب تا سحر فـــکرم تویی تو ** به هــــــــر کـــــــوی گــذر ذکرم تویی تو الهی  من فدای جـــــفت چـــشمات ** مرا نــــور بــــــــصر هر  دم  تــــویی تو *************************************************    مرا جانانه خــــــود کـــرده ای  تو ** مـــــرا  دیـــــــوانه خـــــــود کرده ای تو الهی  جسم و جــــانم  بـــــفدایــــت ** مــــــــرا …

ادامه مطلب »

اَمِه مَلِه، قِصّابکِلا (تکمیلی و اصلاح شده)

  یـــــــادِ مَــــلِــه بـخیــر بـا وِنِــه مَـردِمـون ** یـــادِ قِــصــّــابـــکِـــلا و وِنــــِه دِلـــیـرون یــــادِ وِنِـــــه شـــهـــیـــــدانِ خِــــدایــــــی ** حـــســـن، عـــلـــی اکـبِــر ومهدی جِوون یـــادِ وِنِـــه رزمِــــــنده هـــــای مــــیـدون ** وِنِـــــه دِ تــا آزاده و عــزیــز جـــانبازون وِنِـــه مــسـجــــدِ بـاصِـــفای دور بَـگـِردِم ** کــه هــمـیـشـه ی خِـدا دارنِـه نِـمـازخــون گُــلِ مـسـجـــدا …

ادامه مطلب »

سلام بر شهیدان قصابکلا

سلا م بـــــر شهیدان راه خــــدا * دلیـــران و مـــردانِ بـــــی ادعا  سلام بر شهیدان شـور آفرین * غـــرور آفــــریــنانِ روی زمین سلام بر شهیدان بشکسته بال * گریزانِ هر جا و هر ملک ومال  سلام بر شهیدان مجنـــونِ حق * هماـن تک سوارانِ گلگونِ حق همانها که اهل ولا …

ادامه مطلب »

دیارِ ما قصّابکلا

دیـــارِ مـــا قـــصّابکلا یـــاد بــاد   –   هـــمیشه بر و بومـــش آبــاد بـاد به دور از پلیدی و ظــلم و جـــفا   –   ز لـــطف خـــدا از غــم آزاد باد همیشه به خیر و خوشــی و صفا   –   دل مـــردمانش هـــمه شــــاد باد برکت به باغات …

ادامه مطلب »

بنازم شه مله قصابکلا ره (کامل)

بنازم شه مــــله قصــــــابکلا ره — بنازم من  وِنِــه دشــــت و صــــرا ر ه   وِنِه مــــردم خــــوب و با صفا ره — همه کاســـب ،همــــه مـــرد خـــدا ره بنازم مـن ونـــه خـــــیابون ها ره — ونه کوچــه هــــا و پـــس کوچه ها ره بنازم شـــــه مــــله ی  شـــهدا ره …

ادامه مطلب »